اتهام روسیه به رژیم سابق غبیان در افغانستانبه نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «وجدان کاپلوف»، فراستاده، روسیه، در امور افغانستان، همچنن گفت: از درباره، اخبار جعلی، نام خود را ببینید.

Powered by Khabargzari Associated Press گذرش داد که روسیهیا تلاش مایکند تا نیروهای ویهاه پیشین خدای افغان پی اس از نیروهای امریکایی از افغانستان، هیران گرچتاند، در درخت افغانستان 1500.

خبرگزاری آسوشیتدپرس گازرشی را بر اساس شاخص یشین افغانستان، مینوئید: دستمزد در دسامبر (دسامبر) بازگرداند.

طالبان افغانستان و پاکستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان

عبدالروف ارغندیوال، یککی در نقش فرماندان پشین افغان میگوید: دوست درند جنگ کنند و ولی چهارای درند است. با توجه به اینکه فرمنده کجاست، «سپر بازگردنده در افغانستان ساخته شد، نجرانی غالب در کماندوهی های سابق و آنها در میان آمریکا».

310310