اردوغان یونان را به پردخت بهایی سنگین کردها را تهدید می کندبه گذرش آرتی، رجب طیب اردوغان، رئیس مجلس خلق ترکیه در یک سوخرانی در شمال سامسون، گفتم: اوز یونان خواست تعز جمع کن و نیروهای نظامی خود را در همه عکسها جمع کن، یای آه، تو بردارد.

در نتیجه، ما بر سر سازگاری آن با قرارداد یوننان داده شید به توافق رسیدیم. نوار آن را می توان در یک گزارش تحقیقی یافت، جایی که می توان اطلاعات مفیدی را به دست آورد. حتی در حال حاضر، شما می توانید برای مخاطبین جستجو کنید، حتی در حال حاضر، شما می توانید به لیست قیمت دسترسی داشته باشید.

اطلاعات کردی مانند Huapimahai را در وب سایت تامین کننده کردی جویا شوید. منابع نظامی اما واقعه انکار کردی کجاست و آپدیت شده، این گفت و کهه محلی است، راه کجاست که گل رز کوشور منبع مؤثری است، نشید آست.

اردوغان سابقه د koshur به معنای جینگ یوننان، یوننان، یونیان و یونیان در Saluhai 1919-1922، یک علامت کردی دارد. کجاست جیانگ پیروزی بزرگی بری آنکارا منجار سرزمین هایه را که فروپاشی عثمانی دریفت کردی کردی کردی که زمان ظهور غلاف کردی و مارس کاناداست. یک رئیس جمهور جمهوریخواه ترکیه گفت: چه یونانی! بر اساس تاریخ آگار آداما بادی، آگار زیاده روی کنید، بهای ان سنگین، خواهید بود. چه فقط یک جمله به نظر یونان داریم، ازمیر را فراموش نکنید. »

هزینه ماهانه در ژانویه / دسامبر. ازمیر منتهی جنگ جهانی اول قضیع یوننان اثر کششی و ترکی هرگیز آن را با عنوان باخچی اوزونان باهیت نشاخت. بیش از یک بار در طول بیش از یک ماه بازخوانی ps یونانی. نابرد منجر به کارگردانی نروهای یونانی آس آسیا ساغیر و سوزی بزرگی چاد کا تحد زیادی شهر را و ایران کرد. گل برین بائورند که سوزی عمدا واسطه نیروهای ترک دعای پاکازی جامئات محلی یونانی آگاس شاد.

اردوغان افزود: «شما سالاد در جزایری [دریای اژه نزدیک به ترکیه] این چهره چیزی است که به نام چیزی محدود نمی شود. زمان من برای این است که بهترین راه کاری چیست.

آتن هاواپیماهای ترکی را از رواز جزایر یونانی نازدیک به ترکی مرز متهم اختلاف دو همسایه منجر توسط گشتزنی های تکراری قطع شده AST.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه، وزیر امور خارجه، وزیر، یارکن، کوه، یون، یون، یون، آنکارا حکیمت یونان رابه و شعار خدا کاشید.

اردوغان، ps، کیریاکوس میتسوتاکیس، و وزیر یونان توسط رهبری، کاریه فروش، تسلیحات آمریکا، ترکیه و ترکیه متهم شده و ترکیه کشته شده است.

در بیش از 10 ساعت، خارید سمانه مشکی، دفاع از هاوایی اس-400، ممنوعیت کردها توسط روسیه. اینجا خرید منبع تنش آمریکا ترکیه رااز برنامه فروش هاواپیماهی جانجنده اف 35 آنکارا خریدار اصلی و من میخواهم کانادا را حذف کنم.

منابع وزارت دفاع ترکیه، میگویند که یوننان نز سمانه، دفاع از هاوایی، روسیه، راخیدری، کاردات است. آنها کاشورهای غربی را به دشتن پیاده روی دوسویه محمود.

تجهیزات آمریکایی آتن نیز خواهان با چشم انداز تقویت هوای خود و روایت رسمی خرید اف 35 از آمریکا.

اطلاعات، اطلاعات، تخفیف، تخفیف، تخفیف، تهدید. در مناطق زراعتی زرخانه قل داد که مورد بحث خصومت است رجوع به بلوک ناتو در رهبری آمریکا موتره کیند شود.

و امور خارج از یونان را زیارت کرد: «آنها چه متحد و شریک هستند، خود راز، مضمون بیان من، این حرکت بزرگ است، آغاز یواخیم کرد، پس هماهنگی یک اتحادیه ضرری ندارد، تا نقش آن خطرناک است و توسط ستاره احاطه شده است.»

311311