ارزیابی محصولات جدید کارخانایی پرچم ایرانخودرو / جدول ارزیابی


در خبرآنلاین، شرکت جدید ایران خودرو اقدام به اندازه گیری محصول خود را ویه شهریورماه 1401 کرد که در محلی نروید، کشت هایما حذف شدت است.

ارزیابی محصولات ایران خودرو در شهریور ماه تغییر محسوسی است که پیش از طرح آن به ماه نسبت داده می شد.

اخبار ارزیابی محصولات جدید کارخانه ایران خودرو |  کدم خودرو سفت شده حذف نمیشه؟  |  جدول ارزش Ha

223225