استقلال / معکوس


به گازارش خبر گازری خبر آنلاین کاوه رضایی و عارف غلامی کجاست نقش از دگر نفرت استقلال با عکس تک نفره تمرین میکانند.

کاوه رضایی، مهاجم سابق، اودورلی لون بلیک، با عنوان “یکی ازخریدهای استقلال رونمائی” و “اردو آبی پوشان پایتخت” به زبان ترکی به پیوست شادت است.

استقلال / معکوس

بختر بخوانید:

اولین پیروزی استقلال با هدایت ساپنتوگ

گذرش رسانه بلویکی به عنوان پمپ انتقال و نقل و انتقالات استقلال / معکوس

242584