افشاگری، کارمند، مایکروسافت، دربارا، قابیلیت تازه و هیجاننگیس ویندوزClaton Hendricks ke Administrator, Where is Asset Web Bakhsh Fandomal Windows Networks Dard, on Twitter Photo: Hafthai Aynde, Wijgi Hijanangizi in Rah Ast.

بهنوشتی نیووین، y y qabili hi clidi Windows ke Hendrix Roy Ann Nazart Dard، Task Manager Est. گالری جذاب بهروزی را در Task Manager مشاهده کنید که در آن به سیستم پرداخته شده است.

دارا هادر نامیتوان باهتور هادر، با کرد همراهی کردم. Shade Where Sherkt Zaher Task Manager Ra Ba Sayer Manhai Optical Windows 11 Hemheng Canada; پاهایم مثل قبل دراز است با درجه بندی انجم است. Task Manager – ویندوز 11

بختر بخوانید:

Microsoft Psaz, global deployment, Windows 11, Lubhai Panjari, Task Manager, Editor, Kurdish Asset و Group AS Ran it را ببینید. الوا برایان کربران اکنون میتوانند از موارد ترهی مدیریت وظیفه بهره مند از کنند. تغییرات ذکر شده در راستای هنجی در حال کار بر روی این است که شدت آنگام‌های ویندوز 11 کجاست.

مایکروسافت تغییرات مجازی در Task Manager ایجاد خواهد کرد.

5858