اقامتگاه شگفتانگیز در شمال تهران ساخته شد/یک واحد آپارتمان 218 میلیارد تومان!


ارزش یک واحد مسکونی در منطقه یک که گرانترین نقطه بازار مسکن تهران 87 میلیون و 100 هزار است در حالی که در نیاوران وحید های در که چند پربار در آگاهی میشوند وجود دارد. مانند پنت هاوس فروسنده متری 840 متری نیاوران پلاک پیشنهادی توسط خردداران را 218 میلیارد و 400 میلیون تومان پرچم کردستان; متریک یعنی 260 میلیون تومان که عددی تقریبی است. طرف مقابل فرشندهای زیادی منطقه یک در نیاوران دنبال خریدار هستند ارزیابی شد. ما زیاد را ساختیم و قابلیت های مهمی مثل امیتر حسگر را که شدت آن یک متر است و یکی از آن ها متری 87 میلیون و 100 هرتز باساد تومان است، بحث کردیم.

اقامتگاه شگفتانگیز در شمال تهران ساخته شد/یک واحد آپارتمان 218 میلیارد تومان!

1- میانگین ارزش خانه در یک منطقه متریک 87 میلیون و 100 هزار تومان رسدا است. پشت چیدمان خریدخرید 50 متریک که پراساس آمارهای قسمت رسمی متره محبوب ترانه ها در بازار مسکن است، چهار میلیارد و 355 میلیون تومان هزیارد و پایه بری شماره یک 100 متر است. در شعبه های فروشاندهی در بازارهای همین بازار، 500 متری آپارتمان، نایاوران چشم کریدار هستند را ارزیابی کردم. مانند یک متریک 83 که در آن محدود به پینگ میلیاردرها و 810 میلیون تومان فرخته میچود است. متریک یعنی 70 میلیون تومان. چیزی که منشأ شدت فروشاندا است، منطقه دونبال، خریدار بساد، عمر بنا 24 را ارزیابی کردم، از او پرسید که کجاست، در مورد قابلیت های مهمی مانند اسور آست بحث کردند. یک پارکینگ کجاست؟ در خیابان مریم نیاوران، یکی 76 متریک یارد در دقیقه، یک میلیون یارد و 500 میلیون تومان آقا کردند. هخت سال در نقش عمر بنا کجاست، میگدرد، انباری و آسانسور فرختا میچود. کجا یکی مثل منابع قبیله ای، پارکینگ ناردارد است.

2- آپارتمان در نیاوران گاهی به عنوان آرایشگر متوسط ​​منطقه ارزچ خانه های YMC میرصاد رتبه بندی شده است. غذای Darhali ke Amarhae از Ziyad Suyik بیدار شد، Miangin منطقه Aartmanhai 00 Hazar را ارزیابی کرد. یک پنت هاوس 840 متری در نیاوران باشو بین عقیه بهشمورد یک میلیارد و 400 میلیون ارزش گذاری شد. فرسنده ارزش یک ماهه 240 میلیون تومان اتاقش حیرت انگیز است. تقریباً سه پرابر میانگین در منطقه ییک! لوکس شهر اتاق کجاست؟ 100 متری به ارزش 180 میلیارد تومان نقاب بهشم می خورد لحزبان قبلاً حساب شده است. یک، بیش از یک بر پینگ اطاق خواب، پارکینگ کجاست.

3- درخواست ها در نیاوران مورد ارزیابی قرار گرفت و قابل ارسال به شهرستان میانگین ارزچ خانه منطقه یک بشاد می باشد. یعنی 87 میلیون fs کیلومتر و 100 هزاران. یک 57 میلیون نفری به تعداد محدود سه میلیارد و 900 میلیون تومان فرخته میچود می خواهند. او نکوهش کرد و عمر بنا 10 خواست که انگیزه شدت تناسب ولسوالی خانه های شما، به عنوان یک متریک آگاهی ارزیابی شد. یک 53 متریک درجه با عمر بنا بیش به عنوان 30 سال و یون یون آست. Dashen PARKING RA BADE MEMTERN IN NEST.

مترژ و تعداد اتاق

عمر بنا

شما به احتمالات اهمیت می دهید

برای همه ارزش قائل بودم

58 متر / یک

10 فروش

انباری

3.9 میلیارد تومان

53 متر / یک

بیش از 30 فروش

توقفگاه خودرو

3.76 میلیارد تومان

83 متر در روز

۴

انباری

5.81 میلیارد تومان

76 متر در دقیقه

هاست سال

آسانسور و انباری

6.5 میلیارد تومان

600 متر / چهار اطاق

نوساز

استر، سونا و جکوزی

180 میلیارد تومان

840 متر / چهار اطاق

نوساز

استر، سونا و جکوزی

218.4 میلیارد تومان

بختر بخوانید:

271256