انتشار آزاد توسط The Marni Cons Consult OAC ، مدیرعامل و رئیس جمهور ، Jo Nadglowski


از مشاوره صبحگاهی صبح روز 15 مارس ، یک تبلیغ جدید که توسط جو نادگلوفسکی نوشته شده بود ، منتشر شد. جو نادلوفسکی مدیرعامل و رئیس OAC است و به عنوان رئیس شبکه حمایت از چاقی (OCAN) همکاری می کند.

این مقاله بر اهمیت قانون درمان و کاهش چاقی (TROA) تأکید می کند ، به ویژه در طول همه گیری همه گیر کووید 1 زمانی که افراد مبتلا به چاقی در معرض خطر بیماری شدید این ویروس قرار دارند.

OAC از OCAN و جو Nadglowski برای همکاری با یکدیگر برای حفظ این نسخه قدردانی می کند. ما امیدواریم که با انتشار این نسخه ، TROA در نهایت مورد توجه خود قرار گیرد و در کنگره به جلو رانده شود.

برای خواندن بخش نظرات ، لطفاً کلیک کنید اینجا