انتقاد صریح قالیباف از وزارت بهداشت در اختیار دارو، مصاحبه با لانه انگلیسیمحمدباقر قالیباف، رئیس شورای اسلامی، صبح امروز (سه شنبه 24 آبان ماه) در دادگاه علنی مجلس در جریان بحث با وی، سیره دارویار و ادله بازار کمبد دارت، کامبود ریحان و دیدگاه‌های کامبود دارو است. در این مورد کمیسیون های زیادی وجود دارد و سؤالات زیادی وجود دارد، زیرا من با آن مشکل دارم.

اطلاعات مربوط به اندام های معاینه شده را که بیشتر یافت می شوند و معانی آن ها و نوع بیماران آنها در تست تشخیصی موجود است را تایید کنید. .

تایید شورای اسلامی شورای اسلامی: موضوع سلامت، مجلس مردم، شورای کمیسران، بهدشت در بره سنیت درند. وقتی یک وزیر بهدشت در خدمت آن وزارتخانه ماهانگیها میدان ها و ایالت و شورای نیز هستند که به اندازه قلم دیستان-تین-تین-دید-ک-محدودیت 900 بستگی دارد. آن را به عنوان یک آرایش ساخته شده است.

قالیباف بیان بیاد بیاد بیاد با ابزار پیاده سازی از کامبودا در فصل زمستان چلوگیری شد، بیان کرد: شورای آماده همکاری پا و وزارت بهداشت. همینتور به عنوان وزیر بهدشت در پدیده های خود کرد، سازمانهای پیمان، پیام، سلامت و نایروهای مسلح به گل رز کار خود را انجم میدهند. در مورد پرداخت تامین اجتماعی در اختیار سورابای بیماری و بیمارستان نیز تاخیر آن ناشی از دریافت مشاغل بوده و چنین موضوعی وجود ندارد.

مشاهده یک موضوع دیگر: یک راه حل را در یک فصل مورد مشاهده کنید.

بشتر بخوانید:

2121