انواع توپ هایی که برای عموم آزاد هستند کدامند؟ + جدولشاخصی که انواع توپ های موجود در بازار شرح زیر آست را ارزیابی می کرد.

نام کالا ارزیابی شده (تومان)
متنفر Gyahi Margarine 100 Grammy Mahgal 9,3504
Ball Pastorize Mehen 15 Ram ۴۵۰۰
50 13000
توپ حیوانات پاستوریزا میهن 50 گرم 13,5004
توپ حیوانی آستوریاس شکل 50 گرمی 13,5004
یک گلوله مربع به مقدار 100 گرم 25000
توپ حیوانی مخلوط Astorizah Mehen 100 گرم 25000
Krah Gyahi Margarin Liwani 250 گرمی مهجل 28000
من از مارچوبه 250 گرمی سانتاپ متنفرم 36,2004
من از کیلویی گوسفند متنفرم 300000
نفرت سنی من درجه گائو از قایق بادبانی 155000

بختر بخوانید:

2714 2564