اولین روز اطلاعات ترافیک مجازی ، 23 اکتبر 2018


امسال ، روز اطلاعات حمل و نقل به صورت مجازی برگزار می شود و در 23 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت CET برگزار می شود. شرکت کنندگان برای دریافت پیوند جریان وب باید ثبت نام کنند. به عنوان بخشی از این رویداد ، فراخوان های زیر برای تأمین بودجه در سال 2019 ارائه می شود که در مجموع تقریباً 355 میلیون یورو کمک خواهد کرد:

• تحرک برای رشد (MG)

• حمل و نقل جاده ای خودکار (ART)

• وسایل نقلیه سبز (GV)

باتری های نسل بعدی (BAT) – تماس فراگیر جدید

همچنین یک مرور کلی از فرایند درخواست و ارزیابی را ارائه می دهد و خلاصه ای از تجربیات ارزیابی های قبلی را ارائه می دهد ، از جمله نکاتی برای نوشتن یک پیشنهاد خوب.

از دستش نده!