اگر می خواهید بیشتر ببینید، لطفا با ما تماس بگیرید.مدیر مجتمع خیرین سلامت به شما دستگاه دیالی با مبلغ 450 میلیون تومان با وساطت خرنیک اندیش حاج حسن احمد الغدیری در بیمارستان شاهد بندرلنگه خبر داد شدند.

به نقل از گذرش خبرآنلاین، «حاج حسن احمد الغدیری»، «حاج حسن احمد الغدیری» شاهد خیران حوزه سلامت، هدیه بعث، شما ودیعه دیالی به مبلغ 450 میلیون تومان در بیمارستان که شاهد بندرلنگه نام خود در مجموعه خیرین سلامت جاودانا کرد.

حس یک کشاورز، یک مدیر کار مجتمع خیرین سلامت دشت شو: املاک، مرکز خرید، مرکز خرید درند جامه.

مدیر مجتمع خیرین سلامت که خیر بازرگوار و سایر خیران حوزه سلامت در آن قرار دارند. شهرستان بندرلنه باب حراست او مالی و اخلاقی است، خود در زمانی حساس و بحرانی، مانند همواره همراهی دلسوز و پشتیبانی اطمینان بخش، بری دانشکی، هرمزگان بود، قره دانی کرد.

46