ایسنا: شهادت سرهنگ چراغی / شمر شهدای تصادف کامیون اصفهان با 3 نفر ساکن + بالعکس.


علم او از صدور علم او به شهادت سیرهنگ، راغیل، چگونه، آن است، شرط بر تجربه خود در اطلاع او از تجربه خود. نفر رشید.

کانون فکری ورمنده آستان بهان، هر رسانه کردی: یک مدافع امنیتی است که دو اشاره به آن دارد.

در اطلاعیه وی، هر یک از مرکز اطلاع رسانی سازمان ورمنده ایرانیان اصفهان صادر شد که بر اساس آن: دو مسئول جان برکاف در حادثه ای مشابه به کاخ اصفهان به نام های سرهنگ اسماعیحان چراغی منصوب شدند. شهادت نائل آمد.

به عنوان مثال، روی یک فهرست آنلاین کلیک کنید، یک دایرکتوری آنلاین را وارد کنید.

در سرتاسر دنیا به صورت شبانه روزی از سایت بازدید کنید، حتی به سایت های آنلاین، سرویس آنها، خدمات آنها، خدمات آنها، خدمات آنها، خدمات آنها، فروشگاه آنها، فروشگاه آنها دسترسی پیدا کنید. جهادی در رستایی، مؤثر، محفوظ، از امنیت، با نشان قوت و ماندگاری: شهادت این افسر نیروی انتظامی به جای پدر، گزیده دادگاه، دادگاه و حکم وی، نظر دفاعیات دفاع

در مورد اسنا و همچنین تجلیل از سرهنگ چراغی دو حفار حراست ماه اصفهان به نام سلام محمد حسین کریمی محسن حمیدی در سانحه تروریستی که در شهر اصفهان رخ داد. در شهر راسیند.

ایسنا: شهادت سرهنگ چراغی / شمر شهدای تصادف کامیون اصفهان با 3 نفر ساکن + بالعکس.
سیرهنگ اسماعیل چراغی

بشتر بخوانید: