ببینید | حمله هولناک زنبورها به یک خانواده در انگلیس


ببینید | حمله هولناک زنبورها به یک خانواده در انگلیس

حمله زنبورها به یک باغ خانوادگی در روستای کرسال، شهر سالفورد یکی از شهرهای انگلیس باعث شده که یک خانواده در خانه خود زندانی شوند. گمان می‌رود که یک لانه زنبور در زیر شیروانی خانه وجود داشته باشد. یکی از اعضای خانواده در تحقیقی که انجام داده، متوجه شده که اگر یکی از آنها شخصی را نیش بزند، بویی در شخص نیش‌زده باقی می‌ماند که باعث جذب بقیه زنبورها به سمت آن شخص می‌شود زیرا آنها از ملکه محافظت می‌کنند. منبع: خبرآنلاین

رژیم لاغری سریع