بد * SS ، گیاهخوار ، رانندگی با اتومبیل سواری ، دوستدار محیط زیست – نمایش Gabby Reese – GABRIELLE REECE


به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/2DtH9L9

در نمایش امروز لیلانی مونتر نحوه گذراندن از فارغ التحصیل زیست شناسی به راننده اتومبیل های مسابقه گیاهی و یک فعال محیط زیست را به اشتراک گذاشت. باید بیشتر بگویم؟ او پرشور ، عاشق است ، می خواهد در مورد دیدگاه های مختلف بحث کند و همیشه دوست دارد سریع پیش برود. واقعا سریع. لذت بردن!