برنده OT آنتونی بوویلیر برنده پیش فصل Islanders را تحویل می دهد


فیلادلفیا-آنتونی بوویلیه در 22 ثانیه به وقت اضافی یک گل بدون پشتوانه زد تا جزایر پیش فصل 3-2 مقابل فلیرز برنده 3-2 شود.

آدام پلچ و نوآ دابسون نیز برای جزایر گلزنی کردند. کوری اشنایدر و کنت اپلبی مسئولیت دروازه بانان را بر عهده دارند. اشنایدر شروع کرد و 10 از 11 شوت را متوقف کرد. Appleby با 15 فروشگاه به پایان رسید.

آنتونی بوویلیر برنده وقت اضافه را سه شنبه گل می زند.
USA TODAY Sports

اگور زامولا و ماکسیم سوشکو برای فیلادلفیا گلزنی کردند. کارتر هارت دروازه تیم Flyers را آغاز کرد و در دو دوره اول 17 سیو با 18 شوت انجام داد.