بزدشت نابقا 17اداره محل ماه لندن در دار بیانیای از دستگیری نوگوانی 17 سال در آکسفوردشایر باهاتم اینجا خبر پدر و پدرش آست اوکنون در بزدشت با راز میبرد است. Prasas Gezarch Warg، Pliss of London واقعاً بخش‌های Degrea Erdada. و اما برخی به عنوان کارشناسان میگویند، احتمالاً آنجا که نوگوان 17 صلح هومان کسی استیقا دو تصادف کرد، من آرزوی آخرین بزرگ را داشتم.

هک $ Lapsus دستگیر و اسپیس آزاد کرد. دستگیری نوگوان 17 سالا در آکسفورد در حال حاضر رخ میداد که چند رز پیش تماشای hak uber bodim. زمان زیادی، نگزته بود که در اتفاق شگفتاور، و یدیهه گیمپلی بازی GTA 6 Nez Fash Shad. گ .

بختر بخوانید:

خبرگزاری بلومبرگ و 14 بلومبرگ گیفت مکان لندن به عنوان خانی در نوگوان در ماه آکسفورد انگلستان (مرکز شهرستان آکسفوردشایر) بازد کردستان است.

اوبر پاس به عنوان او سیستم برنامه ریزی، اییش، اجباری شاد شاماری به عنوان سرویشا را، در مورد دربیوارد آفلاین. هکر dir giftogoyi nashanas ba rasanha gafta pod ke ind darred اطلاعات مهم به عنوان uber fash kand. Buzurg ke Sarois Taxi یعنی اینترنت، دیدگاه های او در مورد میداد، به اعتقاد کمپین سایبری، بیانیه او توسط Lapsos، لینک دکتر. Fardi ke and Yediohy Bazi GTA 6 ra fash kurd dir barkhi az engman hai هکر ادعای کورده بود هامان هکر اوبر آست.

5858