بلافاصله ساموراییها پادشاه جدید فوتسال آسیا هستند / معکوس


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; تیم ملی فوتسال ایران DR فینال راگاکاتای جم ملتای آسیا با امتیاز 3 بر 2 ناک اوت شد .

مسابقات کنفدراسیون آسیا با قهرمانی چپنیها و آکنیش نشان داد و نوشت “هالان ساموراییها پادشاه فوتسال آسیا هستند” کجاست.

بلافاصله ساموراییها پادشاه جدید فوتسال آسیا هستند / معکوس

آدرس

بختر بخوانید:

257251