بن سلمان، دکتر افتخاری قروتخبرگزاری عربستان، رئیس ایالت کسترات تایلند در پذیرایی از محمد بن سلمان و سلطنت عربستان با دکترای افتخاری اعطا شده به کردها و بابیت «نوآوری های کرد و رهبری تأثیرگذار عرب گرایانه آنها».

بن سلمان رحمه الله او را از فرسایش ناآرامی های شدید در زمان اطرافش مصون داشت و با رقبای منطقه ای دیدار کرد و اهداف توسعه خود را آرزو کرد.

و عربستان به عنوان یک دوره رسمی شناخته شود، و آن در بانکوک، تایلند بود. سفر یک شاهزاده سعودی به تایلند توسط ایجلاس ساران از جامعه اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) Hammakari Est.

311311