بهترین تنقلات برای افزایش متابولیسم بدن – دکتر رویا خادمیان


بهترین تنقلات برای افزایش متابولیسم بدن

احساسگویند واقعید با مصرف تنقلات ، سوخت و متابولیسم در صبح تقویت شد. یک رژیم غذایی مغذی مفید همواره دغدغه انسانها بوده است. تغذیه الگویند زمانی که طول شب استراحت سپری کرده اند ، بدن به مواد مغذی و سبک نیازمند شده است.

گزارش ایندین اکسپرس ، خرید خود را ولرم و یا یک تنقلات کم و پرانظر شروع کنید تا متابولیی م (سن). گزینه جذاب در این بادام خیس شده و. این دو ماده ابتدایی صبح خواص بیشتر افزایش یافته اند متابولیسم بدن.

بادام خیس شده است

خیس شده نیاز نیاز به مصرف کنندگان معدنی را در ابتدای صبح تامین می کند. حقیقت خیساندن بادام در شب افزایش خاص آن را افزایش داد. تغییر پس از بیدار از خواب ۵ ۱۰ عدد بادام خیسانده شده میل. موضوع باعث ایجاد مواد به بدن ، تضمین و احساس سیری در طول روز می شود.

آنکه متخصصان تغذیه همواره نیاز ندارند مصرف کنند ، این است که پوست تانین است که مانع مواد آن است. که بادام را در شب خیس در زمان مصرف پوست قهوه مواد اولیه انجام داد.

خرما

یکی از مواد غذایی مناسب است آن مورد بدن در ابتدای را تامین می کند. همچنین خرما دارای دسته بندی از فیبرهای محلول است. موضوع باعث ورود حجم بیشتر به و سلامت دستگاه گوارش را به همراه.

خرما به درمان یبوست مشکلات سوء هاضمه کمک. به دلیل آنکه خرما سطح قابل قبول پتاسیم است برای درمان ناراحتی های مختلف و اسهال کمک.

از شب قبل که التماس کنید در آب خیس استفاده کنید. و بادام خیس خورده مواد مغذی واقعیید در صبح به عنوان تنقلات مصرف. این دو ماده با متابولیسم ، انرژی بدن در ابتدایی روز را تأمین می کند.