بهترین راه برای خلاص شدن از شر آنفولانزا چیست؟آمیتیس رمضانی، استادیوم تمام بیماریهای آفونی و مدیر تحقیقات پالینی آناسیتتو پاستور در برنامه دو هیت در خصوص انتقال بیماری آنفلوآنزا و رهای آن پاییز، زمینستان و اول بهار زمان.

ما گفت: در اواخر شهریور و اوایل مهرماه ماوارید گرفتار آنفولانزا شده بودند، تماشای میچود.

تامام بیماریهای آفونی آدیاریماری آفونی دریمیهای عین سووال کشه به صورت فردی نیازمند درد در واکسین را تزریق کنند، ترسیدند: افراد مسن متکی به سلامه، خانمه بردار و اعضای دیمارایهای.

ویروسی که آلوده به ویروس، ویروس آنفولانزا و ویروس سرمخور است و ویروسی است که با یکدیگر متفاوت است.

رمضان در نمایش کوهوت یک سوال مجارستانی در برنامه خود مانند نوسان آنفلوآنزا و سرماخورجی چیست فت:
آنفولانزا شدید، جدید و مهم است و خطر عفونت وجود ندارد. بیماری بیسیار بر سر و سادات کجاست و روایت یک روایت شدید، ظهور میکند و به تدریج پس از آرزویش برای تسکین پدا میکند.

ما فت: افراد مانند بیمار های زمین آی مناند: کاردیومیوپاتی قلبی، قلیه، کلیوی، دیابت کبدی و بیمار هی نقص سیستم راست، مرطوب، هپاتیت، سالینا گلوکوم، زان، آنفولانزا، و باقیمانده.

دفتر تخصصی که در استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت تخصص دارد. اطلاعات مفیدی را می توان تا کنون یافت.

ورزشگاه بیماریهای کجاست، تزریق واکسن، تزریق، تزریق، جمعیت: تا ۶ ماه، اول زنجی کداک.

مدیر موسسه تحقیقاتی بالینی پاستور هدیه: ویروس آنفولانزا، ویروس کرونا، ویروس کرونا، دیگر یک امر مسلم نیست. تغییر خفیفی که، ایجد میچود با، تغییرات من گروفا را در ساکت واکسن تصویر کردم، ایجد نیاز به رایجد خواهش کرد.

شما باید وب سایت خود را باز کنید، از جمله: هدف ما برای هدایت پست بوم هدف شما، سمافورها، جم اوت لت، پورتال کسب و کار آنلاین، وب سایت کسب و کار، وب سایت، وب سایت، وب سایت

مسیر انتقال آنفولانزا و زیرگروه کردی مذکر: مسیر اصلی انتقال قطرات و واسطه دستگاه تنفسی و مسیر نامنظم عامل بیماری زا که مناند گرد و غبار دادن باو همدگر و او دوست است. زدن با یک تکه استیک قبل از وساطت فردی Bimar Alodh Est.

رمضان در مناطق دلفریب، استراحت، نوشیدن مایات گرام، بهره مند از اعضای ایزدی هاریکن و آنته هیماری کانتیکین، شماری کنتی، شماریکن، سالم در درند سورات لازم است بررسی شود، مطمئن شوید که درمنهای از منابع اولیه قابل دسترسی است.

ما پاسخ را تأیید می کنیم: کدکان، افراد مسن، خانماهی بردار و مباتلایان بیماریهای زمیننهایی در خطر هستند. مخصوصاً دورمان بردار از فرصت تشکیل جنین رنج می برد، روبرو، یواخیم بود. بنابرین تارق واکسین آنفلوآنزا، مادران بردار توصیه میچود را توصیه کرد.

Ramadani dir پاک پا Where is the question ke Aya Avlanza Niyaz by Qaruntina Dard, gif: Tamam Weroshai Respiratory Niyaz Bi Qaruntina Darand. (امیکرون، هما مسی، به اتاق خواب یک خانه بزرگ رسیده است)

ورزشگاه بیماریهای آفونی، باهترین تزریق، واکسین آنفلوآنزا راز، اواخر شهریور تا آبان ماه دانست.

ما فیت: آیا خفگی درستی دارید که در بدن کانال های تنش ایجد قابل قبول باشد و اکسون آنفلوآنزا همان ویروس یمنی است که به آنفولانزای بیماری در بدن اجد میکیند نسبت داده شده است.

4747