بیت روسی در پیکازما آتامی؟


برخی منابع راسنایی، گذرش، داد، به عنوان روسیه می توانید علم خود را بر تصمیم عطامی آزمایش کیند حمل کنید.

بهنوشت و باغ شبكه روزنامه بي بي سي گامان ميرود ك زرداريايي «بلوگرود» كهدار «پوسيدون» را حمل ميكنند، كجا اسلحه در حومه منطقه كاراآزماياش كند. در مورد، قطار، قطار، دفاع، در غرب است.

انگلیسی “The Times” Nez Gzarsh Dada ke Russia در صورت توافق در سازي اکراین آتمه در مرزای یا اوکراین با قوی ترین شرایط و در صورت وجود منابع دفاعی در این امر امکان پذیر است.

لیست ایتالیایی ها از جمله ناتو هشیدر، یکی از اعضای خود در مناطق شمالی کیای شمالی، مجهز به «ابراگدور آتامی» به عنوان خبر داد.

روزنامه ایتالیایی «لارپوبلیکا» گذرش داد که ناتو با اطلاعات من را در آن به عنوان عضوی از خود منسوب به مامورت زردیه آتامی با نام «بلگورود» به عنوان حامل ابراجدر اتمی است، حشدداد بفرست.

بیت روسی در پیکازما آتامی؟

زرداری جدید ماه جولای کجاست با نام شاد و کانون پاس امکان انجام کارابکاری خطوط لولا انتقال گاز «نورد استریم» دور ابهای قطب شمال استیبل است. ناتو قدرتمندترین کشور جهان، “پوزیدون” هراس درد است. کجا می توانم زادگاهم 10000 کیلومتری Zirket کانادا و Seps را در مجاورت انفجار ساحل و سونامی رادیواکتیو پیدا کنم تا کانادا را پیدا کنم.

تقویم کشور من “گلوبال تایمز” چین به تزقی خودنوشت، پروازهای چین هشدار داده ایجاز لادین به فرودگاه لودیان نیست. از خواهش دشت.

کجاست تقویم در تصاویر وقوع تصادف دری هیمه کوشورهای آروبایی زیرساییک جانگ آتامی احتمال تصمیم یوهان گرفت.

روز، روز، نوح، نوح، نوح، نوح، نوح، نوح، نوح، نوح، نوح.

«وادیم اسکیپتسکی»، دستیار سازمان، اتلعات اوکراین نز، در نشان دادن تئوری من در مورد خطر استفاده روسیه از سلاحی که «یک ماشین به نام» به اوکراین داده شده بود، یک توصیف کردی.

Eskibetsky GVT: «ممکن است به حد مقدمه جمله، مراکز مأموریت من، هدف تصمیم یوهان داد برسید. Bray دسترسی به مخاطبین را قطع کرده است، بنابراین می توانید به نیاز دارم دسترسی داشته باشید. »

به منبع قبلی در سیستم عامل قبلی: «یک سلاح قدرت زیادی برای استفاده از یک سلاح دارد، یک سلاح مهم، یک تصمیم مهم برای او، یک تصمیم مهم برای او، تا منبع انرژی برای او باشد. »

فرمانه سابق، آرک، سریترین، پیست بری شکس اوکراینی، جاده ای قابل اجرا، یان سومست بود.

& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; و نماينده، علي دومايي، آنجا كه كاشور گفت ك فست، راه آش، داد اوكراين، بين آهن و سرعت دسترسي به اينترنت است.

گورولف در حال نمایش دشت، لندن میداند که هیچ دفاعی پربار مشکاهای ابرفرا، صدای روسیه نادارد. انگلیسی جایی است که آنها در این زمینه به عنوان یک هدف اصلی هستند [حمله روسیه] نه المان و نه فرانس بیلکه اینگلس خود بود

310310