تأمین mRNA در پروتئین انسان می تواند در درمان بسیاری از بیماری ها کمک کند


از جانب

2E399DX پیام رسان RNA یا mRNA رشته با تصویر سه بعدی با فضای کپی.  ژنتیک ، علم ، تحقیقات پزشکی ، مفاهیم تکثیر ژنوم.

تصویر یک رشته RNA پیام رسان

MattLphotography / Alamy

یکی از راههای بسته بندی RNA پیام رسان به پروتئین انسان می تواند رساندن mRNA به سلولهای اندامهای خاص را بسیار آسان کند. این امر می تواند از mRNA برای درمان طیف وسیع تری از بیماری ها ، از بیماری های ارثی گرفته تا بیماری های خود ایمنی و سرطان ها استفاده کند.

استفاده از پروتئین انسانی نباید باعث ایجاد پاسخ ایمنی شود ، به این معنی که بیماران می توانند دوزهای مکرر یک درمان را دریافت کنند.

فنگ ژانگ از موسسه پزشکی هوارد هیوز می گوید: “این پروتئین در جریان خون انسان یافت می شود.”