تاثیر کافئین بر تغییر مغز جنین – دکتر رویا خادمیان


تأثیر کافئین بر تغییر مغز جنین

جدید نشان می دهد مصرف کافئین بارداری می مسیرهای مهم مغزی در نوزاد تغییر کند. دانشگاه روچستر آمریکا مصرف بارداری در مسیرهای مهم مغزی را از نظر مشکلا یا مشکل مشکل رفت و رفت ترار کرد.

در این مطالعه ، هزاران مغزی کودکان ساله قرار گرفتند ،.

«جان فاکس» ، سرپرست تیم تحقیق ، در این بره امگوید: «نتایج این تحقیق نشان داد که احتمالاً ماود تبهر اود تره در»

مشکلات رفتاری ، مشکلات بیش از حد فعلی است که در این گروه کودکان مشاهده شود.

محققان با بررسی اسکن مغزی بیش از ۹۰۰۰ را در نحوه سازماندهی مسیرهایی که ایجاد ارتباط کرده اند ، در کوکانی که.

قبلی نشان داده بود کافئین نمونه بر بارداری تأثیر مثبت. مشخص شده است که آنزیم نیاز به تجزیه کافئین زمان گذر از جفت دارد. مطالعه جدید نشان می دهد کافئین همچنین به طور گسترده ای مدتی بر رشد عصبی استفاده کرده است.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تمرکز کردند.

برای بهرمندی از رژیم غذایی آنلاین دکتر رویا خادمیان بر روی لینک زیر کلیک کنید:

دریافت رژیم غذایی اینترنتی دکتر رویا خادمیان