تصادف جراحات و تلفات در مهاباد، در نیما، اولامسالبه گذرش خبرآنلاین آذربایجان غربیسرهنگ حمید بختیاریان ریس مکان رهنمی و دیگری رندگی مهاباد: تصادف جراحات و تلفات در درون شهری در نیما شهریور (فروردین تا شهریور) در کجا در درزیش یافت.

گالری عکس بیش از 30 ماه پیش گالری عکس در صفحه کامپیوتر بیش از 30 ماه پیش.

اطلاعات اضافی: اطلاعات تکمیلی در مورد تصاویر در صفحه اصلی هنوز در دسترس نیست، می توانید اطلاعات مربوط به دفتر خود را در دفتر خود در اینترنت بیابید.

ریس مکان رهنمایی و رندگی مهاباد در یک ماه اخیر، محل حذف حادثه خیز، بنای یادبود علیم رهنمای رندگی و خط کوچی خیابان ها و محل عبور عابران پیششتاویان سال.

48