تصاویر | اور جنجالی ملی ری: موتوری کی بعد از اعظم آب رفت!


چندی پش نخستین کراس اوور ملیان خودرو باکو میزان تولید و گل ساخته، فلز و تجارت علم به شدت و نام مازنی را رااز میان اشعار نیما یوشیگ با پیوند خود. رارا در زبان مازندرانی درد معانی مختلفی دارد و شما را زنانا محصوب می شعود می نامند. ایران خودرو ماشینچ ری رونمایی به یوش و خانا نیما برد. ديدگاه قرار ملي (EF7tc) راهي بازار چود، ولي اكنون در ايران تشخيص داده شده است، نسخه اي از بازار ارزان ترياز رارا، بازار آرتي، بازار رارا، بازار آرتي، بازار رارا. , کپی موتور 165 توربو موتور 165 توربو در روزه باوران بازار کراسور حیار ایران قلمداد می چود.

تصاویر |  جزوه سیر تا پیاز اور جنگلی ملی: ری را / موتوری که بعد از اعظم آب ریفت!

رارا به مثابه نمای ترهی براساس ترند صنعت خودروسازی به صورت گرفتا آست و در نمای گلو ظاهر نازدیک بابانوئل جدید و پویایی پس از آن نازدیک خطی با ژو 2008 درد که دار واقعیتی مدال دارد. پاییده در خودرو.محاسبه.

رارا ایرانخودرو مبتنی بر پلتفرم IKP1 است که با تصمیم O’Rehae Book B + Megird به شدت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. بهیان سده، بدنه خودرو کجاست، پا پگو 2008، نیسان جوک، سیتروئن C3-XR AST.

خودروی K125 پا ده پیشرانه مطفر ورد بازار میچود. مدل Pai Rara دارای موتور 1.6 لیتری TU5 + است که مجهز به سیلندری است که ظرفیت بیشتری دارد و با شتاب دهنده بخار 113 و مرسدس 14 نیوتن متر چیده شده است.

سیستم انتقال گیربکس نرو شمیل گیربکس 6 اتوماتیک و محور محور گلورا با حرکت درماکورد.

ممکن است قادر به تولید، تبخیر بخار، قادر به تولید و خورنده باشد. خنجر کاراکترهای ایرانی خودرو در نسخه دارای نسخه اتوماتیک با گیربکس 6 سرعته اتوماتیک و درخشش پراش رندگی (FWD) با سیگنال کردی می باشد.

بروشور ما رایرا ایران خودرو با امکانات و تجهیزات مختلف رفاهی و امنیتی ارائه شده توسط میچود; Shch keseh hawai de point ye، سیستم نماد پارک برقی، NAMEISGGAR LMSi SYSTEM، SERGRAMI EATLAAT SYSTEM، رادار نقطه مرکزی، دیجیتال آمپر تابش، نام سنسور، بد طیره، بارمن.

تصاویر |  جزوه سیر تا پیاز اور جنگلی ملی: ری را / موتوری که بعد از اعظم آب ریفت!

نمایی از Tarahi Paid Re Ra Dorst Manand Tara با عنوان نسخه ایرانی و Jaygazini Bray Khodrohai Psaparjami 2008 و Pjo 301 قلمداد کرد وجود دارد.

مناطق تراهی که خودرو نز در آنها به صورت کامل و ناهموار به عنوان محصولات ایران خودرو ایست است و نمونه ای از ترهچی طریحی چندانی بین ظهیر دانا، تارا و ری ری با آدرس کشت دیررس در ایران خودرو دران وجود دارد. چاد.

تصاویر |  جزوه سیر تا پیاز اور جنگلی ملی: ری را / موتوری که بعد از اعظم آب ریفت!

یک موتور دیزل، یک موتور دیزل، یک موتور توربو، یک موتور 1.6 لیتری، یک سیترو قطار، یک موتور 1.7 لیتری، یک موتور Basso EF7، یک موتور 1.7 لیتری وجود دارد. تحریمی کوشور نیز مارکوت می شد.

دیتابیس پرداخت در درست منند تارا پایین تراز طراحی شد مشابه آروبایی خود (پژو 2008) ست چود واز عنگا در زمان دلار 3 هزار تومانی، نمایش آن را پیژو 2008 بازار بازار در 100 میلیون، بازار هزار هزاری حداکثر تا حداکثر 60 بسهیم نکته.

تصاویر |  جزوه سیر تا پیاز اور جنگلی ملی: ری را / موتوری که بعد از اعظم آب ریفت!

در پایان آن، او یک منبع، عرض آن را به صورت شبانه روزی، به دست آوردن جابجایی احتمالی آن، گسترش یک محصول، آغاز سال 1402 با طول پیانگامد، احتمال در Dom 1402 یا اوایل 1403 مطالعه کرد. و راد که در آن بازار شهید کوشور است. .