تصاویر | تویوتا متر که شدت آن 600 میلیون تومان است.


پنگ خودرویی، اقتصاددان، تویوتا، که پش آنجاست، به احتمال زیاد آن را را نشنایدهد نامیده است. ارزش محصولات به نسبت پایینی درند و گامان میرود در استاناندهای کجاست؟

1. تویوتا گلانزا

تویوتا گلنزا یک هشبک خانوادقی. خودرو با موتور 1 کجاست.

تصاویر |  تویوتا متر که شدت آن 600 میلیون تومان است.

کجاست محور شهری روز در کوییک درد سایپا اما بین محور چرخای ان بازارگوتیر بود و درنتیگه کابین گدارتر دری منتخب سرچینان خود میگزارد جداکننده است. تویوتا لانزا در بازار هندوستان بازار هندوستان با فوروش، میرصاد که دله، میزان شن و همچانین تیپ جابه دنده فرق می کند، قیمت من بین 8800 تا 12500 هزار خواهند دشت است. سازنده در نقش گیربکس 5 دندا داستی و یا نیما اتوماتیک AMT با هدف از دست دادن برتری و حرکت به سمت دستیابی به نتیجه ظرف یک ماه از بهره مندی از کارت اعتباری. گلنزا حجم 4.5 ساعت را محدود می کند، وزن تخلیه را بین 920 TA و 960 کیلوگرم AST تکان می دهد.

تویوتا گلانزا در تیپ بای خود به دو کسیهوا، نشان دهنده قفل ABS و EBD است و به عنوان یک آستین مجهز نشان می دهد. در نسخه فول آپشن، سمت کسیهی، نقاط هشدار رادار، نقاط کنترل، خط، چک کنترل های سیستم و بایدریافت میخود وجود دارد. موتور در خودرو قابلیت دریفت استاندارد یورو 6 بشکه ای و بشکه ای و میله و میله با بیل داشبورد ایراد دارد.

2. تویوتا هایدرا شهری کروزر

تویوتا کروزر شهری هیریدر خودروی جذاب کروز در کاشورمان بساد ظاهر شد.

پذیرش پذیرش داریم موتور آن چندن پاکردت آشیانه زیرا یک پیشرانه 1. موتور میتواند در محدوده 100 بخار ASP و 135 نیوتن متر نسل gstower کانادا قرار دارد. سوخت آن بانک نسبت حدود 5 لیتر در ساعت 100 کیلومتر و تعداد کل میتوند آدرس یک چاسی بالاند شهری آرام نیازهای روزمراء خانوادقی راه خوبی پسخگو پشید دارد.

تصاویر |  تویوتا متر که شدت آن 600 میلیون تومان است.

پنل کنترل بالا سیستم و پایداری، Do Case Huay Glow، نمادی در برابر قفل ABS و EBD و استاندارد All-in-One Euro 6 AZ Wiggi Hi Digger Toyota Urban Cruiser Hestend است. خدرو به زودی در بازار هندوستان عرضه خوهید شاد و کاثر تفای عنان بین 13 تا 18 هزارار قیات درند کجاست. جلال آست بدنید کی آین محصول مشترک تویوتا – سوزوکی در بازار هندوستان با حساب مایید و کپی آن High Hebride Anne Nebridia Nizor ارائه شده توسط خواهان شاد.

3. تویوتا رم

تویوتا رومیون yi ke az شرکت محصولات جدید . تقریباً می توانید کیس من را بین کراس او ور و خودروهای مینی وان درد پیدا کنید و در موتور پیک تکنسین خود 1.5 سیلندر تنفس طبیعی دارای ظرفیت 103 بخار و چشایی 138 نیوتون متر است. مجهز به est است.

تصاویر |  تویوتا متر که شدت آن 600 میلیون تومان است.

تویوتا رومیون در تایپوگرافی متفاوت و ظاهر شواهد 11 تا 13 هزارار با ارائه میچود و در نسخه High Full Option Ann من تجهیزات مانند نمایشگر لامسی 15 اینچی، پارک حسی، کیساها هوایی گلو. سرعت ماشین کم است و سرعت ماشین اتوماتیک است و اتوماتیک است.

۴. تویوتا بلتا

تویوتا بلتا به عنوان محصول مشترک این شرکت، تویوتا و سوزوکی به عنوان یک سد اقتصادی با قیمت 15 هزار دلار توسط میچود عرضه می شود. محصول موتور 1 کجاست.

تویوتا بلتا 5 لیتری 100 کیلومتر بنزینی مید بانک استاندارد 6 یورو 6 درایو معادل 1055 کیلوگرم وزن. خودرو کجاست ابعاد ابعاد مناسب به سمت کرانه های خانوادقی دشت و میتوند گای محصولات من مانند پوپو پار پا ری بار هدایت می شود. دریفت چهار ستارا یمانی آسیا موسسه آنکپ نشانگر آمینت منسوب به صورت مشترک به تویوتا، بالتا بودا و آن راه مناسب برای ظهور ایران با آدرس یک خودروی ایمن، کیلومترسفم و نحوه تغییر مای کیند.

تصاویر |  تویوتا متر که شدت آن 600 میلیون تومان است.

نسخه Pai In Khodro Beh Du Kesa Hawa با یک زن نمادین در برابر قفل ABS و EBD مجهز شده است، در حالی که در نسخه High Granter an Mituan تجهیزاتی مانند سامانهای کانترال کیش، بایدری و کشای هوای سیدی خریداری می شود.

5. تویوتا شهری کروزر

کتاب Toyota Urban Cruiser مجموعه ما و Jur Shahry Exploration در کوشور هندوستان با دو ارزش معادل 11 دلار هزار در نسخه های کامل ارائه شده توسط میچود. دارای موتور با موتور 1.5 لیتری تنفس طبیعی مجهز به گیربکس و 5 سیلندر و داشبورد اتوماتیک و گیربکس که قابلیت تکان دادن با میکاند را دارد.

تصاویر |  تویوتا متر که شدت آن 600 میلیون تومان است.

کجاست محصول جیگسین تواند مناسب بریگراس یا های میان چینی بشد را ارزیابی کردم و بالاتر بهبهرا اول دانش انتخاب کارپران بگگرد را چگونه ارزیابی کرد. تعدادی تجهیزات یمنی در نسخه پایه وجود دارد که کراپ دو کیس هوا و نماد آن قفل های ABS و EBD، هواد باد است. یک بشقاب انتظار نسخه Granter با تجهیزات من مانند سمانه های، کنترل پنل، بایدری و کشای هاوی سمت Nez مجهز به پایه است.

5858