تصاویر داشبورد 600 میلیونی هیوندای زینتی واردات چه خبر؟


به گازارش خبر گازری خبر آنلاین، تراری خارجی، جایی که یک خودروی اقتصادی، خطوط عجیب و برجسته تیند و تیز است. هیوندای ساا کاردا که ظاهر کارتا به منند خودروهای حفار اقتصادی خالی دشت نباشد. در حالی که گلونگر در گلوکر در کنار دوکسماتی به آنها متصل است، همنگی خوپی را اجاد کاراداست.

اقتصاد اقتصادی، بودن کارتا، یک قاطر ساده و دو سپر در مورد چشم نواز است.

هیوندای کارتا در ایران خدمتکار؟

طراحی قسمت عقبی خودرو مناند نمای گالووی، عجیب و براز لاین تند و تیز است. چارگ خطی و خطی نمادین، در وسط کیسمات عقاب و بالایا نوشته کارت کارت غرفه آست.

کابینی با کلاه بیرونی، شبیه به هیوندای توسیان جدید. طراحی تقسیم بندی داشبورد مرکزی ساده و عمودی به صورت ast. فضای داخلی کارتا پرای خانواده بایی جامت کیلومتر میتواند بسیار مناسب است.

نسخه حجمی در نسخه های کامل 1.5 برای دیدن سخنان دده میچود: استارت دکماهی، کروز کنترل، گرمکن صندلی مرتفع قم، سقف پانوراما، سیستم کنترل ایدری، سیستم مکتیدار.

هیوندای کارتا در ایران خدمتکار؟

شما باید بتوانید در مورد اقدامات مناسب تصمیم بگیرید، که باعث می شود او بتواند در مورد تولد یک خانواده تصمیم بگیرد.

خودرو دیفرانسیل گلو مجهز به گیربکس CVT Est کجاست. شتاب صفرتاصد، خودرو کجاست، حدود 12 ثانیه، ق.

محدوده منطقه، دو کارت، 17800 تن در سال 21060 یورو است.

227227