تصاویر | کتاب زیر ما 10 هزار دلاری گل خودروسازی کارا/ ساراتو و ریو را در تهران می توانم گرداند؟


تصاویر |  سیاموتورز هایجان انگیزی که امکان صادرات بهیان رادرند!

کیا سول:

شاسی مجموعه و زین ماهیانه کیا سول MDL 2022 تناسبات مختلف نسبت محصولات این شرکت. ترمینولوژی کاردستی من چیست؟شکل خدروه آن کجاست؟چیست؟

در مورد کل خودرو همانداژ نیسان جوک از یک جا به بعد فرق می کند و دو خریدار خودروی خاص خود را یک خواد کرد آوردند. Khodroi Crass Our Soul 2022 مجهز به پیستون 1.6 لیتری با حداکثر ظرفیت 124 آپست بخار برای تولید است. من خودرو هماکنون در کاشور امان در محدوده 18 هزار دلار است و بازار بازار ارزیابی شدم.

تصاویر |  سیاموتورز هایجان انگیزی که امکان صادرات بهیان رادرند!

ریو 2022:

بازار سرپوشیده ای که منتسب به شرکت خودروهای، کیا موتورز، آشیانه غریبه، خودروهای نمایشی زیادی و حضور درد که ما می شناسیم بود. محصولات یکی آذین، کیا ریو 2022، به نام آشنا خردداران، خدادشت نامگذاری شد. اولین از نوادگان همان خودروسازان با واسطه گرو خودروسازی سایپا است و عکسی از مونتاگ ورد بازار شادد دارد.

نسخه های کرکرده که خودرو هانوز موبدان بازار ایران هستند دیده میچود. چرخش قسمت کانونی د خودروی دلار توسط فروش مرسدس. این هود جذاب مجهز به پیستون 1.4 لیتری است که ظرفیت 100 لیتر بخار و ظرفیت 135 نیوتن متر را دارد.

خودرو میتواند در کجای بازار ایران است؟میتوانید یک محصول اقتصادی همراه با مبادله و جیجین آن را برای اکثر خودروهای اقتصادی بازار ایران مبادله کنید. عمیدواریم کبادات خودروهای وارداتی خارجی، جایی که محصولات سدان ها، مناسب و در تراتی به صورت مشترک عرضه می شود.

تصاویر |  سیاموتورز هایجان انگیزی که امکان صادرات بهیان رادرند!

غزل کیا:

مقرون به صرفه، مقرون به صرفه و مرتبط با بورس شرکت، کیا موتورز، جزوه مجموعه و نام خودرو، کیا سونت، mdl 2022. در صورت حضور متصدی بازار، در صورتی که به مکانی نزدیک به هندوستان آمد، از سایت بازار دیدن کنید.

محدودیت ارزش من از نظر اینکه کتاب ما کجاست از دید قرفت شدا 16 تا 19 هزار است و دفترچه سایز ما با حساب میعاد. کیا سونتای که همکنون در بازار قطر پدا میچوند، میتوانند حداکر رتبه 113 آسپ گراز و استاور 144N m ra نسل کناند. سیستم انتقال قدرت توسط یک گیربکس، یک جعبه دنده اتوماتیک CVT و یک غلاف وارد شده است.

البته کیا موتورز بازار کوشاری را در مقایسه با هندوستان ارزنتر، بازار کوشاری 2022 را قطر یا جایگاه رفیع در چشم اتاقش قرار داده و پای و دین قشور را 7 هزار آقا میچود ارزیابی کرده است. راشا کجا حاصل این نسخه مجیتر و ارزش دو قسمت بازار قطره در حالی که همچنان نسخ ارزن بلند و اقتصاد هندوستان پدا میچود.

تصاویر |  سیاموتورز هایجان انگیزی که امکان صادرات بهیان رادرند!

کیا سلتوس:

کیا سلتوس لقب جزوه یوری تاژوارد را یدک می کشد، زیرا او بازار داخلی بری است. دلیل نشناخته بودن برخاز محصولات خارجی، ممنوعیت ایران و ممنوعیت واردات از آن به عنوان شور است. سلتوس یکراس اور مجموعه و گور و مناسب خانواده استکه ظاهر جذاب و مدرانی درد و متوند باقبال دو خریدار ایرانی رو به روی شود.

کیا سلتوس به یکی پیشرانا 1 مجهز شده است. دار کوشوری همسایه ایران کجاست خودرو بائو به ارزش 16 هزار دلاری توسط فروش مرسدس. در مجموع، نقاط قوت و مزایای خودرو میتوان در مورد مصرف، بانک سوختولی و ابعاد جمع آوری و نابرابری مرجع کردی. بازار چود، بیشکک گروهبان سرسختی برای خودروهای منتجی چینی بود.

تصاویر |  سیاموتورز هایجان انگیزی که امکان صادرات بهیان رادرند!

ساراتو 2022:

خودروی بادی که شهرت زیاد در بازار ایران درد، کیا سراتو خ. عین خودروی سدان جذاب و لوکس را حر روضه در خیابان های ماه تماشای میکانیم; محصول جذابی است و صرف آن می شود. sratu در نسخه کامل مجهز به yik pişrana 1.6 به شما امکان استفاده از روش های مستقیم تنفس در اینترنت را می دهد.

همچانین کیا سراتو اس ایکس در بازار کاشور امان بازار 6300 معادل 15500 دلار شامل مبل مرسدس و اجاره بار و حلقه حفار بازار داخلی کوشورمان را بند دور از بازار استاد روبرو نشاد.

تصاویر |  سیاموتورز هایجان انگیزی که امکان صادرات بهیان رادرند!

K5

راز، دو خریدار ایرانی به عنوان محصولات شرکت، شرکت کیا موتورز، هستند پرساید باهترین و باهترین خودروی زیر 20 هزار بری بازار سرپوشیده چیست، پساخ کهند داد کیا ک. زیرا در سادان مهج و مدرن مولوه های درد که هو به عنوان راز دو خریدار میبرد. در واقع مدال Aya K5 2022 یک کپی از آن با ارزش منصفانه در مناطق دو خریدار ایرانی خودرویی خوشنام با حساب Mayaid ارتقا یافته است.

خودرو کجاست در بازار کاشور، امان، حوالی آن، 18 هزار دلار درد، و آغرچه دو کپی واقع در عین کشور، یکسانی درند، در مورد چهره های هنری متفاوت است. کیا K5 EX مجهز به شیر پیستونی 2.5 لیتری برای تنفس طبیعی، سرسیلندر و حداکثر ظرفیت بخار 190 آپس و بخار 244 نیوتن متر است.