تماشای جدال جن شاه و مردیت مارکس در مورد رفتار “همجنسگرایانه” (ویدئو)دوستی بین اریکا جین و کایل ریچاردز پس از یک رویارویی چشمگیر در راه است. ریچاردز در بحث جین با ساتون استراک در حین صرف شام در خانه کتی هیلتون در قسمت چهارشنبه “خانه داران واقعی بورلی هیلز” دخالت کرد وقتی سعی کرد توضیح دهد که چرا جین استراک تهدید به شکایت کرد اشتباه است. ریچاردز سعی کرد استدلال کند: “این یک مشکل است. ما نمی توانیم مردم را تهدید کنیم.” جین 50 ساله وقتی ریچاردز 52 ساله سعی کرد توضیح دهد که تهدید این دعوی در واقع به چیزی که استراک 49 ساله نگران است “اعتبار” می دهد.

در YouTube ما مشترک شوید!