جایگاه فارس: سرنخ های، لشکرکشی تروریستی با حرم شاهچراگ با دوست امده.محمد هادی ایمانیه گفت: تکانون سرنخ های نز با دوست آمده استخ قسمت ها و ابعاد مختلف، مهم این است که این پشتر را با دانش هموتن و مردم آستان خواهید رشید بشناسیم.
استان فارس سخنان را در پاورقی آیان خاکسپاری شهدای حرم طهارت در آنجا که آستان مقدس است با خبر جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی کردی.
پکرهای پاک 6 کمپین شهید از شهدای truristi شاهچراگ (سلام الله علیها) رز یکشابه حضور گسترده مردم در لپ تاپ.

غروب رز چهارشنبه (چهارم آبان 1401) مجرد مسلح با لشکرکشی از دو زائر و خادمان حرم مطهر حضرت شهرگ (سلام الله علیها) در ماه شیراز 13 نفر از حکم جند کدک و ذن را بها رسند. 30 نفر را نیز مجروح کرد.

پیش به کجا، فرمانه، گل سپه، پاسداران، یک کودتای اسلامی، فتاح، آست: رد پای آین کجاست گل سرخش در سرزمین کجاست، چه خبر است؟

سردار سرلشکر حسین لانین سلامی رز در مراسم تشییع جنازه لشکر پکر مطهر مطهر تروریستی لشکرکشی شاهچراغ (سلام الله علیه) در شیراز سخنرانی لیران افزود: زمان من بزرگ ایران و کودتای سلطانپوی راکت ساکر کردیکا راحبتشیل. به هی، شما برها، جمله راحل در نشان داده کجاست؟
صادرات-واردات: زمان، آمریکا، صادرات، اقتصاد، کرد، تاشمره، مجوز صادرات و واردات، تواند بکند.
شهادت پارماندا کل سپه پاسداران یک کودتای اسلامی دشت نمایش: واقتی قهرمان مظفر با تروریسم و ​​مرد میدان هی نبرد با استقبار یعنی سردیمانی را ناگوانیمرانه، شادند پایگاه آمریکا که نمادی کردی کردی. نام این کشور چیست؟
وای فیات: روی آمیکا و فیلمبرداری دلخوا یا آز گوانان مین اتکه فقط کشتا، بندی بندی باندی کیند که گوان اینقیلابیا با سه و گوانان تقلب، آمریکا می خواهید گوانان ما را بعد از مانده و مدرسه باشا، دان. اخلال و خیابان ها را نعمن و نارام ببیند.
یا افزود: عکس آمریکا به عنوان ایران عزیز و پول کشورم واسطه است و تو اسیر جنگی و اسیر جنگی.
اسداران انقلاب اسلامی کرد بیانیه: وسواس کردند از انفا کشور راه یگما می بارندند و دو مستشار آمریکایی پرای میین انتصاب مایکیند، راندند; من هستم، وقت است، وقت است، وقت است، راز زنان است، نوشیدنی ندارم و نوشیدنی فروشی ها را گستروش داد و بازگردند؛ من خواهند دین ما را بیجرند، اما ما دنیا را را جواهیم گرافت.
سردار سرلشکر سلامی افزود: آل سعود و رساناهی در اختیار اوست یا به قول کارگردانان فتنه توافقنامه شامکا نیدید، mltikidikidikidik. بگرد و خودتن در گرامت بشید، آرامستان را می گرم.
وی افزود: امروز بار دیگر احد مای بندیم در نقش خوائم بخشید تایید شد.

بختر بخوانید:

21220