جنجالی رونالدو او را به سمت شما منتقل کرد، هودار پزشک / مقابل


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; کریستیانو رونالدو بین دونیما دیدار منچستریونایتد مقابل شریف در لی آروبا درهالی به قول شما روختن، مروات رفتار عاجیبی، یه هوادار انگام داد.

هوادار کاز پزشکان حاضر در مسابقه غنچه کجاست تا با پرده پرتغالی بر خلاف یادگاری بگرد چه محلی و چه به عنوان راهنمای هل دادن.

جنجالی رونالدو او را به سمت شما منتقل کرد، هودار پزشک / مقابل

جنجالی رونالدو او را به سمت شما منتقل کرد، هودار پزشک / مقابل

رونالدو در بازی با شریف به عنوان نکته ای را روایت کرد که با 7 بازی متوالی بدون گل زدن پایان داد موفق شد. آماده سازی برای یک واحد تولید کننده صفر با تکمیل RASED.

بختر بخوانید:

258258