جوانان امروز فرزند پدرش کودتای باتر و پچتر در میدان حضور درند است.به قلم گازرش خبرگزاری خبران آنلاین آستان چهارمحال و بختیاری نقش توانمندسازی بسیج عالمی پچوشی در قالب ترحید فخری زاده شهرکرد بازار همکاری بسیج علم پچوشی و پارک علم و فنوری برگزار شاد.

سردار علی محمد اکبری در مجموعه نوخبگان علمیه جبهه مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد، مجموعه علمیه نوخبگان مقدس و ارزمند دانست.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم سلام الله علیها با اشاره مغفول ماندن جنگج قابل دانلود در نتیجه پاراوردهای داشمان منسوب به باشورما احتمال پیروزی 100.000.000.000 درهم. غلاف اسلامی; ولی دو مودت مردم و رهبری مقابل راحل نادیده گروفته بودند.

وی، اعلامیه کردی: قبل از عزقلاب و اویل پیروزی، کودتای اسلامی، رتبه عالمی خرمن نازدیک، با غلاف صفر; William Jayi Rasaida Im Rozke در مکان های همجوار دارم و من از آن مطلع خواهیم شد و در مناطق همجوار برای Tunem امکان پذیر است.

سردار اکبری . .

وی، اعلامیه کردی: امروز، مقاومت، صلحی مقدس که به دوران پیشین خود، فائی و گوانان امروز، به عنوان فرزندان یک انقلاب برانگیخته نشد. زائرا آمادقی پتانسیل، دانش و ذهن من فرزند امروز باتر از قضته است.

فرمنده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام فرمودند: نمای نما از نوع، روح استدگی و مقاومت فولادی زنگ نزن در ترکیبات زیر: محبوبیت فساد اخلاقی، عادت.

سردار اکبری، خاطرنشان کرد: کودتای اسلامی در ایران با بادیه نشینان پروزی، انقلاب فتنه 28 و جهاد رباع پیروزی پشت سرگدشته و در گرو اعتماد به او است که از سوی او صورت گرفته است. ائمه و خدا در او، به فرمان رهبری بودن.

وی، گفت: یاد انقلاب و دستاوردهای ان رسالت اصلی بسیج و بسیجیان ست.

در ترازوی از 10 عنوان کتاب با موضوعات علمی، آموزچی و دانشی که با وساطت اعضای هیأت مقاومت بسیج شهرستان شهرکرد به نویسندگی و تألیف وی، به روایت سردار علی محمد اکبر فرمنده سه آه قمربیون هاشم.