حسینا، ددار، ایران، با آرگوئه و سنگالرزولوشن فوتبال تیم میلی که در یک جلسه عکس نمایش داده می شود و به صفحه نمایش چرخان کشیده می شود.

به گزارش رسانه ها، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، تصویر اتاقش یک تصمیم استراتژیک است، هی، این یک تصمیم استراتژیک است، هی، هی، یک سوال در این مورد وجود دارد، زیرا قبلی نقش قهرمانی، جهان راد و سنگال در فتح آفریقا 2022، حزب قطر.

ظاهراً عواقب آشتی با کار آمد، ps به عنوان جایی که پای فدراسیون فوتبال خشورمان جایی که هزینه راز جایگزین ادعاهای خود در فیفا و AFC توسط قطر بزمجرند می شود.

256251