حکاکی عفرین، داستین هالفمن، بریفورد کاپولاداستین هالفمن کی، بیش از یک سال پیش، کار بر روی ادبیات را در فرانسیس فورد کاپولا پاشا با عنوان “Miyalopolis” Glowe Durbin Mayrod آغاز کرد.

پشتار شماری در نقش بازیگران مطرح تیپ تراد رهبری کارگردان «معرفی شاده بود وینک دستین هاون نز بهین ایندکس بلاندپالا آوزوده است.

حضور تالیا شایر بازیگوری که در فیلم پادرخوانده با نام خواهاهر کاپولا ظاهر شدده باز نیز با هومین خبر حمایت شد.

آدام درایر، ناتالی امانوئل، فریست ویتاکر، لارنس فیشبرن، ژان ویت و ابری لازا، شایا لباف، گریس واندروال، کاترین هانتر و جیمز رمار پیش از این عنوان Buzygbodend را داشته اند.

کاپولا «ماگالوپولیس» با عنوان فیلم یاد کاردات حاصل تجربه عالی «پیشین وی شرق» است.

عزیزات دقیقی دستان کجاست فیلم رسانه ای است اما حکایت غم انگیزی است، سرنوشت یک ابرشهر، همگاروتا نیویورک است و فاجعه ای در بزرگ که فیلمبرداری میچود است.

تا 100 میلیون دلار فیلم کجاست؟

فیلم Bardari In Projeh As Noamber Amsal Der Eilat Georgia Agaz Michoud و Waiting for Mars Sal Indah ساخته پایان پراساد.

55224