خبر – اینفوگرافیک | پاسخ براندا جایزه نوبل برای ایران


Annie Arnaud، Noisandeh 82 Sala François و استاد ادبیات، جایزه نوبل ادبیات 2022، Raah Khater «شجاعت و Duqqat Balini Kheshaf Uncovering Raha, Pegangiha and Limited Taihai Personal Portfolio Collection» توسط Dust Orda Est. ترتیب ترتیب آن نویزنده فرانسوا و اولین ذن فرانسوا استکه جایزه نوبل ادبیات دریفت کارت دستیار. در مقیاس تجاری در بازار. منبع: خبر آنلاین

اینفوگرافیک |  پاسخ براندا جایزه نوبل برای ایران

264262