خبر – عکس | قابهای با تامیل آغازلی در رستای تارکدرا ملاقات کردمهدی دخیم، ابوالفضل نورمحمدی، نازنین آقاجانی، دانش آموزش پایه پنجم و نازیلا آقاگانی دانش آموزپایی ابتدا حضور یافتند، حر دانش آموز آزادی رستای تاریک دوران استان گیلان صبح. معلم جدید مدرسه رستا سالنتسیلی خود راگز کرندند. منبع: ایران