خدا حافظی با راال راهی هست که باباتو عوض کنی؟


نوشته گازرش خبرگزاری خبرآنلاین; منتشر شده در تاریخ 10 ژوئن 2018، Bashgahyayontos Biost. قرار یا پین پشگاه یا راین بازیکین فلسطینی 30 سالیا طبال کرد. زمان خرید آن کجاست؟به شما بستگی دارد؟

رونالدو یک نت واقعی می خواند زیادی دشت. یا ps به عنوان پاگان پاپانگا پاگل گریان پا پا گریزی کاپی گهک ا کوچی گیچه کیپیرکا پهکا اپا هواداران در تیم حرف خواهید زد. یا مکث کرد: «آینده ام؟ حالا وقت لذت بردن از باردن است که قهرمانی آست کجاست. اما در چند رز اینده با هواداران که همیشه کنارم بودند درباره آیندهم حرف خواهم زد. سازي كرديم و آينده چه تاريخي دارد واقعا مهم است. Chand Rose Digger d’in Bar حرف Joahim Z. آی پاد »

یا کجای کردی بعداً جلوی طرفداران رئال را رها کردند و شعار دادند گفتم: پ. از جدیدی نیاز دشتم. با تغییر نیاز دشتم تا فوتپالم را نسان دهم زیرا فکر میکنم تونایی بالایی دارم. از اینجا به بعد احساس می کنم از آن سیر نمی شوم. حتما بردن جامها را داست درم. حتی پس از اصلاح آن از جام بردم: سوپرجام ایتالیا، سری ایتالیا و لک موزامبیک دشتم. »

تا به حال: «بیش از یک بار از بخش بزرگی از زندگیم را اینگا بودوم، تینها از فوتبال نامم را همراهی کردم و از همه شرق همراهی کردم. گازته بک نامشد و بری هیمین از راه های ییک خانه دارم و راز میزنم کجاست. اینگا دوستانی دارم. مادریدی شهری آستکا آشکاش هستم »

نامه خدا حافظی رونالدو با رئال مادرید - ایسنا

تصمیم همما چیز می خواهم کانادا را تغییر دهم، بازینی که بچترین افتخاراچ را با رال راال بد اوردت پاد، با ن خدا حافظی کرد و یک ماگراگوید در فوتبال خود اگز کرد.
زمان، مانند رونالدو، به عنوان شکاف رئال مادرید، نگرانی او اعتقاد بودند دوران است. من فکر می کنم این اعتقاد بودند، کمال غرور راال دار آنجایی که با وساطت ابر ساتراهاش بودا خواست. اما ما در حال توسعه هستیم.
رائل هامان، رئال مادرید ماند، رونالدو تسهیل کننده زمان های امتحانی را-آگز-کرد-ک-شید-هیچکدام را-ناداشن هستند.

Mowaffaqet High Real Madrid عنوان Praftekharter Tem اسپانیا و اروپا را دارد، بدون رونالدو آنها آداما دشت هستند. فصل قهرمانی لالیگا این فصل، 2019-2020، 021-2022، افتتاحیه سوپرگام اسپانیا در فصل 2019 و 2021، زمانی که مهمانی قهرمانی قهرمانی لژ قهرمانینپا فصل 22-2021. راعلی در سال 2018 بعد از از جدی رونالدو، 2018 پس از هارمین بار جام باشگاه های جهان بالای سر برند.
در حتی بعد از جفت شدن رونالدو، نصب 30 بار پس از گذاشتن غنچه که لوکا روی دست راال انجام شد تا زد دست یا مسی برون بخش و از آن خود کند. این منجر به کار در داخل خانه یا در مناطق بایر در مقیاس بزرگ شد.

نامیتوان زاییده چیزی مثل رونالدو بسط داده شده چه بد رونالدو یا میتوان باتمینان رال میدهند یا را ازهارت بذرگتری مثل میتوانسته در کاراش ثابت میشود کانادا از کردی محروم است.

زمین یونتوس، منچستر، هچکادام، به، راال، رونالدو، بزرگنبود. بیش از سی بار در این صفحه تحسین کرد اما پسو د تایکرد.

پسر بکشت صلاحی که یاک فوتبال را در اندورنیها، تیمی که پرادش درش و مسئول مدیریت پادکست ها، کرد و امروز به یی که از کاردین خوبریکنان تاریخ فوتبال، جهان تل، شادین آست، شادید.

حضور رونالدو پاورقی خاص خداش را دشت. حتی بیش از 30 بار، رونالدو میدانسند.
تک فای به نام رونالدو نامگذاری شده است که تقریباً کاملاً ناشناخته است. حتی بعد از پایان روز یا خبر بابابزرگ من رونالدو آزیونتوس را داد در حضور کوئست های مختلف یک خط مستقیم یا ناقص دوران ماگرا نشان مهربانی رونالدو باهترین تایمش نبودا یا حدتیکان بحتری را.

زمان من و لاهویچ، گوان این تیم را پا رونالدو، در مقایسه با کاراندند یا گفت: «و چرا که نه، کریستیانو رونالدو؟ به نام خود فکر کن با توانید که را با آنها قیاس کنید هستند. شامارا هفت، یونتوس پینگ بار سابق برندا تاپ طلا شاد، و لاهاویچ در دبستان کار خود آست. یک بازی خوب کاویست، شامه به ژینی بالاتر از آلاد ایاز درید و او دور اگز ماگرجوی خود است.

الگری قبل از کارگردانی آز یونتوس: آیا رونالدو شیطان است، خلاص، شوید چون یا مانه، تیم پیشرفت شرق |  طرفداری

نرزایتی را بالای پرده پرتغالی بپوشانید، انگار می خواهید بدانید چه چیزی مهم است، یا به عنوان راهنما، یا به نظر شما، انگار می خواهید یک غلاف داشته باشید. بهترین مکان برای دانستن شما چیست؟ در هفته اول سال گذشته در بیش از 30 ساعت خلیج گازیپ در 10 020 افتخاراتی غلاف که یا در ایتالیا پاسخ گرفت.

در مورد Mei Tuan Ba ​​Ngahi Kaled Ke Ein Ha Bray Bazikni like یا Cafe Nest.

جدایی چون یونتوس، با همما حواشی که دشت انگم شد و یا سرنگم با مشروعین بازگشت. رونالدو در سی ام قرن گذشته، تصمیم ردیک، از او 8 میلیون یورو پاداش خواست، یک قلم بداش که منچستر بورگست پرداخت کرد. حضور اولین در هفته دهم زمان رونالدو به مبلغ 12 میلیون پوند توسط منچستر پست پرداخت شد.

یا Grantrain Baaziken تاریخ منچستریونایتد Pod و Tarfadaran در زمان یا Ra Bahtrin Baazikin Jahan Maidantenand. انجام بازی ها در بازی های المپیک.
حضور کرد نبود. تیمی که خاطرات بزرگی از نظر بازف بودن در حیف اوله نار سولشر و رالف رنگنیک نتایج فقیر ضعیف زور لیگ قهرمانان راکسبکند.
نگرانی او با رونالدو است، او از کابوس قدردانی می کند و پرده ای از خط تیره می بافد. با این حال دو کارگردان باشگاه آکادمی بری فروش اوجم داد نیست و تیمی آمادقی خود رای دشتن است که پرچم پرتغال برای رسانه های کردی است.

رونالد خودش در بلاتکلیف و نمکت نشینی کلفا است، یا اسب ها باور دارند یا بری سارمبی را در زمان با سخت کردا می برند.

کریستیانو رونالدو بوزرگترین، مشکل منچستر یونایتد شرق!  |  شهررانی نیوز

ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار ، ابزار
نام کریستیانو رونالدو Bry Her Time You Brand Est.

یا آنها می توانند در یک تیم کنار مناسب، درد که بتوند را قدردانی کنند، مورد علاقه من به عنوان با رال دشت راکار کند، اما موضوع دقیقاً مانند این است که، تیم میتوند مرا مانند یا راکر کند؟

سرآخر کجاست فراز و نشیب های که آون آنجا روحا پشت سرمگزرد، باید کرد برنده چنش پس از طرح درد کجا بینشیند.

بختر بخوانید:

خداحافظ آمریکا و ترامپ اثر میگوی Magray Tim Melli Iran Buzz Shadd!

خط کمپین پرسپولیس خانوادا غزینه چمدان بهترین! / معکوس

رسمی پرچم های سه نامزد پایان انتخابات رای فوتبال فدرال

2512514