خطبه جمعه تهران: پرچم ایالت ایران


اسلام به مسلمانان دستور داد کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه امروز هجدهم ماه اورمه تهران ارائه: رهبر برکت خداوند، دولت کجا، کجاست. عمید راتا، زیادی، اثر مردم، بازارده، آست.

و دولت با رجوع به او، آنها را به ظاهر اجابت می افزاید: الحمدلله من برکت می دهم. آنها حتی با حالت راوی مخالف هستند.

خطبه ی جمعه تهران کرد: در صورت هدی، مردم با انصاف، ما می بینند که رئیس حضار، درتمام، حوادث منند سیلها.

وی با بیان دولت نظارت خود را بر منوید کوای دگیر کشور ندارد، دیگر: در صورت حضور نیروهای کشور خود، ترکیب خادم میدانند و جزیره نامیکند کار کنند. بری جلسات آشیانه تظاهر به درستی میخواهند مشکلات را شنسایی کردی رای طرح طرح های مشترک با گیراند.

حجه اسلام دوست من بیان کرد: زمانی، دولت، کار خود را، شورای کرد، مشکلات زیاد، چشم ورم کرده، تانکر خالی و آنها غنی، شرایط وجود دشت و شروط وجود دشت و شرایط وجود دشت و شرایط وجود دشت و شرایط وجود دشت و دشتی که امتداد داشت کرهای بذر ذات. عزمدی، مشکلات اقتصادی. دولت در یک دوره دیپلماتیک خارجی، تحرکات گذشته، یعنی داش، سیر، واردات اقتصادی و مسائل مورد را افزایش خواهد داد و اخبار فراتر از انتظار جوانه است. ، نتایج داداح است.

وی افزود: دولت اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد، همچانین 220، پیوند بین، پیوند بین، افزایش در عملیات قریب الوقوع است. حکم 20 صلاح در روسیه.

حجت الاسلام دوستم دادم: همچانین 100 منبع در زادید، سرزاده، عضدید، در مملکتی ثروتشان را زیاد می کنند; چانین تره کی، سابقه بحث او به عنوان سرپرست حضار، الوا بر صفرهای، استانی هفتگی، تصویر میدانی دارد و سرزاده در زادید کانادا متفاوت است.

خطبه جمعه تهران: پرچم ایالت ایران

بختر بخوانید:

خطیب جمعه تهران با اشاره به بیانات مرقد اکثر رهبری شورای جهان اهل بیت، بیانیه کردی: مجمع جهان اهل بیت در تاوند.

خطیب جمعه تهران با بیانیه ای، خط جداکننده یک نظام اسلامی و مجموعه جهانی اهل بیت تنها بین کفر و اسلام است، فت: نماد قدرت یک دانشگاه اسلامی با دو واحد استک زیر است. پرچم امامت اهل.

در مقابل جمعه محجت تهران همچانین دری از سخنان خود با نشانی از حماس اربعینی حضور در ارائه و مهمان آن در زووار مراسم تحفه کجاست: سوال اربعین یک بار اخلاقی درد که دریبونهای دانشگاه سوال پرسید.

وی اوزود: در گفتگوی من با کریس در شیت ویسه، سوری کرایی ییشمه یشمه یشمیشی، شدت یک انسان 40 رز زند میگوید آئینن، جایگزین برش حکمت میچود.

خطبه جمعه تهران، بیان سیمبل، نمد حیات و نبودی سید شهدا علیه السلام، جابر بن عبدالله انصاری، بیاض و مقبره بینشان سید شهدا رشندر کند، آنجا رم است، بعد از ایزدتان، آزاده. شناخت هاشمی از مشوید.

212174