دو و نیم مایل برای کودکان با تمام توان اجرا می شود


بچه هایی با همه توانایی ها

یک دوره سرگرم کننده برای کودکان در هر سطح مهارت! با دانستن اینکه ورزش برای بدن سالم بسیار مهم است ، ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم! کودکان می توانند 1/4 مایل یا 1/2 مایل را در یک مسیر امن و مسطح بدوند. هنگامی که فرزند شما از خط پایان عبور می کند ، احساس موفقیت را تصور کنید!

 

حرکت فلج مغزی برای کودکان

ورود کودکان همه توانمندی ها Half & Quarter Mile Run برای اولین بار در نمایشگاه بهداشت عمومی Oso Fit Virtual 5K Fun & Drive-Through Community Health ظاهر شد.