دیدار استقلال و پرسپولیس با اصفهانی ها در هفتا اول / مقابل


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; مراسم قره کشی سه-بهترین و دم لیگ پارتی فوتبال امروز (دوشنبه) برگزار شاد و 14 تیم لیگ پارتی برنامه خود را در مسابقات دیرین دانستند.

به ترتیب چیدمان راسته پایتیت دیر هفتا دوزدهم برگزار خواهان شاد.

برنامه صفحه اول بهترین ها و بهترین هاست، کجا تصویرش کردید:

– فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان

مسجد نفت سلیمان – خانم کرمان

آلومینیوم آراک – هوادار

استقلال – اسپاهنگ

بافندگان مازندران – خانم رفسنجان

پکان – ملوان بندرانزلی

گیلگور سیرجان – تراکتور

ذهبه – پرسپولیس

دیدار استقلال و پرسپولیس با اصفهانی ها در هفتا اول / مقابل

258258