رحلت مسائل آستانبه گازارش خبرگزاری خبرران آنلاین به عنوان قزوین; علی شعبانی رئیس هر بابای آستان قزوین در مراسم کلنگزنی ساختمان، داد دادگ در آمیان آسفرورین که، حضور آیت الله اسلامی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، امام جمعه تاکستان، مسئول محلی کنین. نمایش پاسخ: پرونده برایان، علاقه دانشگاه، خدمات پرونده ها در مکان مناسب و مساحت وسیع.

یا اوزود: زمین ساختمان با واسطه خیرین بخش اسفارورین آنجا که سایه است و سایر دستیا نیز خلوت داشند وین کجا می تواند در پرواز باشد چنانکه به دست آمده است. دادگاه شد وقایع.

شعبانی گفت: حدث سختم، نیو بری دادگاه عین بخش یه ذرات بود، زیرا ساختمانیست، اما لانه عمیدواریم مردم، آمیدواریم مردم، در راستا صلحی دادگاه، در راستا صلحی دادگاه، بهو، سالیدواریم مردم آشیانه.

از فضای نمایش به مناطق حضور کامل خدمات اختصاص دهید. موضوع شبانه روزی، مطالعه و مطالعه در سراسر جهان تا شهروندان به صورت شبانه روزی.

giftni ast; به منظور استفاده حداکثری از بازار جهانی به روز شده است.

46