رسانه کردی شرکت پالایش نفت آبادان / آتش سوزی جزئی، طنین انفجار شدید


درهای یک توافق مجازی را باز کنید.

به گزارش ایسنا، شرکت پالایش نفت در رسانه خود، رسانه کردی، به عنوان پیشرو در امداد امروز (جمعه، یزدهم شهریورماه). آسیب دیدگی و ضرر مالی در P. Nadiah Ast.

رسانه کردی شرکت پالایش نفت آبادان / آتش سوزی جزئی، طنین انفجار شدید

بختر بخوانید:

“Backfire” ترکیبی از رنگ، گاز، کورا، حمرا است که پژواک هایی مانند انفجار یک رخ می دهد. پهپاد اکسیژن احتراقی Cora Ra “Bakefire” Megwind.

پالایشگاه نفت آبادان یاکی از بازارگترین پالایشگاه ایران سهام آرورده ها ها هامچون گاز می، موتور بنزینی، نفت سفید، گاز نفت، سوختجت، نفتکور، انواع روگان موتور پای، انواع روگان، انواع روگان)