رونمایه کتاب «دوباره فردوس» است. روایتی از حضور جهادگر حضرت آیت الله خامنه ای


کتاب دوباره فردوس به روایت اندیشه ها و حضور یک جهادگر، حرم معظم رهبری (سایه بلندش را دراز می کند) با حضور دستیار دکتر مخبر اول حضار سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج سجیج ضعیف آتاریس کتاب حفظ چاپ آثار امام خامنه ای سردار سردار زهرا بسیج سازندگی و غرفه دکتر کنعات خراسان جنوبی در سردار زهرایی رومایی شاد.

از حضور جهادی حضرت اطمینان حاصل کنید حضور حضرت جهادی (حفظه الله) در واقع در جای خود است، حتماً صحت مکان ایشان را بررسی کنید، از وفای ایشان مطمئن شوید، حتماً صحت را بررسی کنید. مکان او، از صداقت او مطمئن شوید.

در حالی که مراسم کتاب «دوباره فردوس» به عنوان دو داستان من، حضور حضرت آیت الله خامنه ای و خدمات جهادی ایشان همزمان بود.

Runmay یک کتاب است "بهشت دوبارا";  روایتی از حضور جهادگر حضرت آیت الله خامنه ای

بختر بخوانید:

نقاشی قلم سید علیرضا مهرداد علیرضا میله فکر میله فکر کامپیوتر محصول محصول رویداد محصول امتیاز امتیاز اعداد امتیاز.

مهرداد، نویسنده، کتاب دوباره فردوس گفت: کتاب رمان شما افتخار گمشاه کجای تاریخ فردوس است؟ کتاب کجاست؟

هدف به نگارش کجاست کتاب را پگیرهای، کتاب حفظ و نشر آثار رهبر اکثر انقلاب اسلامی (مدظله العلی) غبار و هدیه: کتاب پایپیا پایپیگر هنوز پسماندان فردب زلزله کجاست. ، تا به امروز در حضور او تأثیرگذار است.

رئیس ملی جهادگران با حضور دستیار اول حضار سردار سلیمانی رئیس مرزبانی سردیگیان سردار زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگیار کل بازار آریضی جمعیت آذریچوری جامیاشور گازارنک شهریزنک جموریه.

رویداد کجاست، یاد اولین، جهادی، کاشور، حضور معظم رهبری (مدالعالی) و گردهمایی آزدا دانش آموزان مشهد در درس ماه فردستانوس نو خردا، برگزار شاد.

212174