زمینه های انگیزشی – تناسب اندام را دوست داشته باشید


کاغذ دیواری انگیزشی

ما در نیمه راه Summer Shape Up Fitness Challenge 2021 هستیم و در حال حاضر برای رسیدن به آن باید به عمق آن برسید. آسان نیست که خود را متعهد به ورزش ، تغذیه سالم و شکستن اهداف خود به مدت 6 هفته کنید. اگر چنین می شد ، همه می کردند. این کار به فداکاری ، انرژی و حمایت زیادی نیاز دارد. انجمن # TeamLSF ما اینجاست تا شما را در هر مرحله تشویق کند ، اما این تصاویر پس زمینه انگیزشی نیز می تواند کمک کننده باشد!

سوابق انگیزشی SSU 2021