زوال شناختی: کتاب در خانه از پیری ذهنی جلوگیری می کند


از جانب

کودکان از تماس با کتاب سود می برند

DEEPOL توسط تصویر ساده / JGI / Jamie Grill

کودکانی که در خانه هایی پر از کتاب بزرگ می شوند ، در سنین بالا حتی اگر عواملی مانند ثروت و تحصیلات در نظر گرفته شوند ، از نظر شناختی کاهش می یابد. این یافته نشان می دهد که غنی سازی شناختی زود هنگام دارای اثرات محافظتی طولانی مدت بر روی مغز است.

مطالعات قبلی نشان داده بود که کودکان دارای کتابخانه های بزرگ خانگی بیشتر در مدرسه و بعداً در مشاغل خود درس می خوانند. الا کوهن شوارتز از دانشگاه بن گوریون در نگ در اسرائیل و همکارانش در تعجب بودند که آیا …