سخنرانی پیام رئیسی از خبرنگارنگ


به گذرش خبرآنلاین با پخش پگاه نقد رسانی رهبر جمهوریت حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی درام به مناسبت فراسیدین 17 مرداد رز خبرنی ریزی انجاب گرام حقرامیدشتین رئیسی ناید تابان قنابان خبرنگار امسال را با عاشورایی حسینی، تأیید مذافی به وظیفه آگاهی بخشی، صاحبان قلم و جهاد تبین عنان میدانیم.

متن پیام سرپرست حضار با توضیح زیر آست;

نام خداوند بخشنده

روز خبرنگار فرصت تصرف مناطق قرادانی، از کش کاسانی، دفاتر ارسه تیبیین، کهیبخشی و پاسداری از حقیقت خستقی نمشنسن بود.

سخنرانی پیام ابراهیم رئیسی توسط خبرنگارنگ

بختر بخوانید:

آخرین نسخه آخرین نسخه آخرین برنامه، آخرین نسخه آخرین نسخه.

گسترش و تعالی ایران اسلامی و تحقق آرمانهای بالاند، انقلاب اسلامی، امام (رحمت الله علیه) و رهبری معظم.

رزخبرنگار، مسئولیت الوا بر گرامیدشت و جایگاه مهم خبرنگران، مجالی بری پاسدشت حقیقی، شفایات و حق مردم دانستن و دیستورسی آزاد به اطلاع ست.

انجاب با گرمیدشت هر جا که مقتضی است، ازدوران به حقیقت پیوسته و مجاهدین ارسا تابین وآگاهی، قادرانی نامودا و مقایسه با معندار رزخبرنگار امسال عاشوری حسینی، تاییدی مضاعف بر حقانیت شغل خود آگاه سحابی سحابی دارند.

عمیدوارمخبرنگاران عزیز با تسلیت پیاموربزرگ واقعه عاشورا حضرت زینب کبری(س)راسندان پیام حق به واش مردم موفق وثبیت قدم بشند.

21220