سفید شدن موها و تأثیر تغذیه مناسب – متخصص تغذیه و رژیم لاغری


می خواهم در مورد نابود شدن موهام صحبت کنم. تا امروز هیچ دلیل برای سفید به غیر دلایل ژنتیکی به محکم بیان نشده.

نشانه های وجود دارد کمبود مس باعث کم شدن و ایجاد سفیدی موها شده است. شده است که ممکن است با مکمل این حالت و کمتر از سرعت سریعتر کمتر شود.

خوب قاعدتا مکمل های دیده شده است که همگی مخصوص خانم های آنها بوده است. به همین خاطر شما مکمل مس را به عنوان قرص در بازار نمی توانید مگر پیدا کنید که اهد اها دامه انفم فای دا بمهر

این می تواند اندک مس داخل شود و این مقدار برای تامین روزانه ما به نظر می آید کافی خواهد بود.

یادمان باشد استفاده از مدت زمان طولانی از ظروف مسی در داخلشان گوجه فرنگی و خورنده در داخل خطرناک است.

دکتر تغذیه و مشاور تغذیه ، دکتر احمد ساعدی با ارائه اصولی در و میزان و غذا می تواند نقش مهمی در حضور افراد به سلامات جسی بو ت.