سلامت روان: خطر بازگشت افسردگی هنگام مصرف داروهای ضد افسردگی 39 درصد است


از جانب

قطع مصرف داروهای ضد افسردگی خطراتی دارد ، اما حفظ آن نیز خطرناک است

okskaz / گتی ایماژ

یک مطالعه نشان داد افرادی که مصرف داروهای ضد افسردگی را متوقف می کنند ، زیرا احساس می کنند دیگر به آنها نیاز ندارند ، می توانند باعث عود مجدد افسردگی شوند. برخی ممکن است نتایج را به عنوان دلیلی برای ادامه مصرف چنین داروهایی به طور نامحدود در نظر بگیرند ، اما تصویر در واقع پیچیده تر است.

در بسیاری از کشورهای با درآمد بالا ، تعداد افرادی که از داروهای ضدافسردگی استفاده می کنند در سطح بی سابقه ای قرار دارد و تخمین زده می شود که از هر 10 نفر یک نفر در انگلستان از داروهای ضد افسردگی استفاده می کند. این داروها می توانند عوارض جانبی داشته باشند …