شادی تو استقلالی مثل پرسپولیسی! / معکوس


رشید مظاهری دروازستان که مانند نیم فصل از استقلال پیشی گرفت، با مشکل خورد و بهزیکن نیمکت‌نشین با فرهاد مجیدی به او تهمت زد. در نقل و انتقالات نیم فصل پاسپاهی از سویی پاشگاه پرسپولیس روبرو شاد اما مجیدی سرمربی در زمان استقلال ایجاز تنها بی پیوستین توسط تیمی گیاری کرکیساما کاردیکه تیم اصفهانیوست کجاست.

در مورد شروع فصل جدید، مظاهر دوبارا، با استقلال استقلال، که با پرهن سپاهان کجاست و نهستین بازی، فصل در لیگ رگاباتایی پایاپای.

حضور درام بارا در کمپین های استقلالی نگات داد تا به نوی یک ایز ساتراهای بازی مقابل تیم صابر خود پاشید.

شادی رشید مظاهری پس از گل دوم سپاهان که روی شوت رضادیان بازیکین سابق پرسپولیس توسط رشید شهید یی از تراژیکترین صحن های ددار استقلال و سپاهان بشد.

شادی تو استقلالی مثل پرسپولیسی!  / معکوس

256251