شرح استعلام فارس درباره کهش عمار عمار شهدایی تروریستی کمپین شاهجرجاستاندارد فارس دربارا، تضاد در عمار، سرشماری شهدا، واقعه تروریستی، شیراز، میگوید، شب قسطه، پاندا 15، اهالی رسانه کردم و مردم کردم، اما صبح، سرشماری، سرشماری، سرشماری، سرشماری، سرشماری، سرشماری، بدنه، بیانیه «نفر زادبرک» آدرس بار است محصور در محراب. نبرین تعداد شهدا 13 نفر است و به امید مجروح شدن.

شامگاه روز گاز ساعت 17 و 45 دقیقه با حضور عناصر تکفیری گروه‌خایی، دارالاقدادی، افراد مسلح به حرم شاهچراغ شد و دو زائر در رگبر بست مشاهده شدند. محمدهادی ایمانه، استاندارد شیراز در انتخابات «انتخابات»، درباره، بخش‌هایی از واقعه تروریستی کجاست، عنوان کردی: «دیروز بعد از ظهور حمزمان برغذری نماز مغرب و شام در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (علیه‌السلام) Troristi) Azrat Ward (Azrat Ward) و رکورد او پابرجاست. فقط چون اسلحه کلاشینکف دارم محرابم محاصره زواری سرش شلوغه زیارت بودان و را رگبر شش. »

عده ای دیگر شهید و مجروح شدند، حادثه بیان کرد کجا بود: «ببخشید حادثه کجا بود که شهادت 13 زائر عزیز و 19 نفر ازازنا، مددکار لانه را به همراه داشت.

ایمان درباره بر کانون شهر، عنوان کردی: «وطاعت آرام است. از نماز صبح امروز نوساز پردیس باز و بازدیدکنندگان عزیز مشغول زیارت هستند. انشاالله شنبه صبح پکر در حرم میچوند شهید شد. شاهدایی مربوط به آستانهای دگر بودن شالوده منظر خانواده هیشان با آستان خود منتقل شده میشوند و تصویر من کج داش او بشند همراهی شیراز در حرم مطهر حضرت احمد موسی(ع) سلام الله علیه)، دفن خواهان شاد. سه روز را در فارس ازای عامامی کردیم و شنبه همزمان بعث تشییع جنازه پکر شهدا، ادارات، سازمانها، مدارس، دانشگاهها و مراکز دگر را تاتیل کردیم. »

اعتقاد من به مسائل مربوط به توریست یا ترورستان کجاست رویداد برخی ززاریها که در آن تیم تیاوری را انجام می دهید. قطعاً مانع درد و سرویشایی، علم و امنیت من در صورت یگیری هستند کجاست. »

مستقل فارس همچنین در مورد تناقض تعداد شهدا مانند یکبر 13 نفر و نوار حفار 15 نفر از رسانه های گروهی عنوان کرد: «جوانی که در صف 15 به او تهمت زد. اهالی کردم، اما فردی شد که سرشماری تشخیص داده شد، سرشماری شناسای، نشدنا شد. پودند; یکبار با آدرس شهدای سیاه چال های بیمارستان که رصدند و بار محل حرام است. نبرین تعداد شهدا 13 نفر است و به امید مجروح شدن. »

امانه همچانین درهوس اینگیژ کجاست رد پای تروریستی افزود: داعش بر عهده را پزرفت است. داعش یک گروه تکفیری است، عبادت، حرم، مساجد و حرچیزی، مکان‌های باستانی و تاریخ وجود دشته بهترین مکان برای تصویر کردن منبع آن، قار می‌داد است.

تاکنون اصنافی کارگردان، دستیار رسمی میانجی گروه دوجرز پس از اصناف حضرت آقا که شیراز را سومین پردیس مردم بین نامقداری کارندند انتخاب شدند. سردارگامی حی درخوس کجاست؟ مگوات شيراز شهر حافظ آست، مگوات شهر تخت جمشيد است و .. و اما صورت تصويري شيراز به صورت دشتند و علم من آنچنان كه دادند، تمام شهر شيراز در زير پرچم حضرت احمد بن موسي (صلي الله عليه و آله) بر او باد) و تعریف. درخشان شهر رز به رز درخشانتر میشد. »

وی آدما داد: «اقبال عامه، رمیده، حرم اهل خانه رز آوسون بود کجا بود. میرصاد در مقابلش به خراش و بند آن کرساد نگاه کرد، فرزندخواندگی مامن مردم، در عین شاه، کجای کارانگام شاد، مردم چه همواره، نشان داد و که حرمان، عقاید دارد. و خاستگاه توهین شد، که توسط کار هایدن، Marhaddur Marshedordin قضاوت شده است. »

کلاس های من سرشماری Truisthi هستند کجا واقعه نظر شما نفر لقب کرد و آوزود: راستی که قابل شناسایی هستند. قطعا منفرد پیشت پورداه که دستان بودانند که تواستگاههای امنیتی خبر خواهان شد. »

وی دربارا شاهدایی، حادثه کجاست، اظهار کرد: «اسم های من خبر بسیار بدی است. صنعفر از خدام افتخاری حرام بود و بقیه بیشتر خانوادا بودند. ایزک خانواده چهار نفرا، سها نفر شهید شندند و نفر سوم در بیمارستان، قنادی است. »

شهدار پشین شیراز آدم داد: «دشمنی و کینهای که دشتند در غلاف که معمول شبهای پنج شنبه و جمعه از شهر حرم، تکلیف مردم به نظر زیارت و برپایی نماز توسط پردیس بررسی Mikanend. تروئیستا به عنوان محل تجمع در عین دو روز است، پس فایده کورند تصادف تعداد زند است. »

بختر بخوانید:

21220